Hvis du skal justere parabolen op eller ned

Følg punkterne nedenfor, hvis du fik højere styrke ved at skubbe til tallerkenen. Så kan du forsøge at justere hele parabolen op eller ned. Hvis ikke, kan du trykke på "Næste" nedenfor.

1. Løsn skruerne forsigtigt

Brug en fastnøgle og løsn forsigtigt. Der skal ikke så meget til.

parabol skruer

2.Skub parabolen lidt op og ned

Den, som står indenfor ved TV-skærmen, må fortælle dig, hvilken retning (op eller ned) som giver positivt eller negativt udslag på kvaliteten.

TV

Fører justeringerne til, at kvaliteten bliver bedre? Tallet til højre for Signalkvalitet: skal være minimum 13-15 dB. Højere udslag giver bedre signal.