Privatlivspolitik

Introduktion

Denne privatlivspolitik er ment for Kunder, Potentielle kunder (“leads”) hos Allente, Deltagere I konkurrencer og undersøgelser administreret af Allente, Besøgende hos, og Brugere af, Allentes hjemmesider og tjenester.

  
 • Hvem er vi?

  Når Allente behandler dine persondata I overensstemmelse med denne privatlivspolitik, er vi den “dataansvarlige” som defineret i GDPR og andre relevante databeskyttelseslovgivninger.

   

  Vores kontaktinformation er:

  Allente Danmark A/S (“Allente”, “vi”, “os”)

  Strandlodsvej 30

  2300 København S

  Danmark

  CVR.nummer: 13879842

  www.allente.dk/om-os/privatlivspolitik

  Vores email for kontakt for sager vedrørende databeskyttelse er: privacy @ allente.dk

  Allente har udnævnt en Databeskyttelsesrådgiver, og skulle du have spørgmål relateret til privatlivs- og persondatabeskyttelse, kan du kontakte DPO’en på: dpo @ allente.tv. Nedenfor kan du finde detaljeret information omkring hvordan vi behandler din persondata, om dine rettigheder og hvordan du kan udøve dem.

 • 
 • Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

  Denne privatlivspolitik er gældende når vi indsamler, benytter, eller i øvrigt behandler persondata omkring dig når du køber et produkt eller en tjeneste fra Allente. Dette inkluderer persondata behandlet når du køber vores produkter og tjenester, samt når du deltager i begivenheder, deltager i konkurrencer, besvarer undersøgelser afholdt af Allente, eller besøger vores hjemmesider.

  Den persondata vi behandler er indhentet direkte fra dig, eller direkte gennem dit brug af vores produkter eller tjenester, undtagen når vi indhenter data fra eksterne tredjeparter. Sådan persondata hentes fra kilder såsom marketingbureauer, kreditvurderingsbureauer og offentligt tilgængelige kilder.

  Sektionerne oplistet nedenfor indeholder en overordnet beskrivelse af hvad vi gør med din data baseret på dit forhold med os. Der er yderligere uddybelse af behandlingsdetaljer i tabellen vist i sektionen ”Hvilken persondata behandler vi, for hvilket formål, og baseret på hvilken hjemmel?”

   

  Satellit TV abonnement

  Som en kunde hos Allente, leverer du persondata til os i form af dine kontaktoplysninger og financiel information, såvel som abonnementsinformation og brugsdetajler gennem din brug af vores produkter og tjenester. Denne persondata bliver behandlet med formålet at vedligeholde dit abonnement hos Allente.

   

  Streaming TV abonnement

  Som en kunde hos Allente, leverer du persondata til os i form af dine kontaktoplysninger og financiel information, såvel som abonnementsinformation og brugsdetajler gennem din brug af vores produkter og tjenester. Denne persondata bliver behandlet med formålet at vedligeholde dit abonnement hos Allente.

   

  IPTV abonnement

  Når du tilmelder dig en Allente tjeneste gennem dit Fiber netværk, leverer du persondata til os i form af dine kontaktoplysninger og financiel information, såvel som abonnementsinformation og brugsdetajler gennem din brug af vores produkter og tjenester. Denne persondata bliver behandlet med formålet at vedligeholde dit abonnement. Bemærk dog at Allente ikke er ansvarlig for (altså ikke er Dataansvarlig) for behandlingen af persondata afgivet online ved registrering til, eller tilgåen af, en Fiber netværksadministreret portal eller ved brug af Fiber netværksadministrerede tjenester. Dette gælder både Fiber netværk, Bynet, og lignende formidlere.

   

  Fixed Wireless Access abonnement

  Som Fixed Wireless Access kunde hos Allente, leverer du persondata til os i form af dine kontaktoplysninger og financiel information, såvel som abonnementsinformation som bredbåndshastighed og brugsdetajler gennem din brug af vores produkter og tjenester. Denne persondata bliver behandlet med formålet at vedligeholde dit bredbåndsabonnement  og kundeforhold hos Allente.

   

  Bredbånd og IP-telefoni abonnement

  Som Bredbånd og IP-telefoni kunde hos Allente, leverer du persondata til os i form af dine kontaktoplysninger og financiel information, såvel som abonnementsinformation som bredbåndshastighed og brugsdetajler gennem din brug af vores produkter og tjenester. Denne persondata bliver behandlet med formålet at vedligeholde dit bredbåndsabonnement og kundeforhold hos Allente.

   

  Hjemmesider

  Når du tilgår vores hjemmesider bliver du præsenteret med vores Cookie valgmuligheder og den politik der dækker over placeringen af cookies (Cookie policy). Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller sociale medier. Allente er ikke ansvarlig for indholdet på andre selskabers hjemmesider eller sociale medier, eller for behandlingen af persondata på disse. Når du besøger andre hjemmesider eller sociale medier råder vi til at du læser ejeren af hjemmesidens politik for databeskyttelse og andre relevante politikker.

   

  Konkurrencer og Undersøgelser

  Når du deltager i en konkurrence afholdt af Allente, eller besvarer en undersøgelse anmodet om eller gennemført af Allente, deler du personlige data i form af dine kontaktoplysninger og indholdet af dine svar. Typisk vil disse svar blive anonymiseret eller aggregeret i statistiske rapporter og vil ikke længere blive betragtet som personlige data.

   

  Kontakt via leads

  Allente samarbejder med forskellige partnere for at fremskaffe information om potentielle kunder eller leads. Det kunne for eksempel ske gennem en konkurrence, hvor du accepterer, at Allente kan kontakte dig med et attraktivt tilbud, når du tilmelder dig konkurrencen. I sådanne tilfælde vil Allente typisk arbejde sammen med en partner for at facilitere og styre indsamlingsprocessen, før vores salgsagenter kontakter dig med tilbuddet. Allente kan også købe kundeemner indsamlet på andre måder af en partner, men den videre proces forbliver den samme.

 • 
 • Hvilken persondata behandler vi, for hvilket formål, og baseret på hvilken hjemmel?

  privacy_jpeg.jpg

 • 
 • Hvem kan vi dele din persondata med?

  Vi kan dele din persondata med de kategorier af modtagere, der er angivet nedenfor, til de formål, der er angivet nedenfor. Når vi deler din persondata, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at din persondata behandles med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette inkluderer at sikre, at vi har de relevante og nødvendige kontrakter og aftaler på plads med vores partnere, før vi starter behandlingen, og – hvor det er relevant – har de nødvendige overførselsmekanismer til tredjelande på plads.

   

  Leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere

  Vi deler persondata med leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere for at facilitere meget af vores daglige drift. Leverandører og underleverandører er virksomheder, som kun er berettiget til at behandle den persondata, de modtager fra os, på vores vegne og efter vores instruks, som databehandlere. Du kan se kategorierne af partnere og leverandører, vi bruger nedenfor, samt årsagen til at bruge dem. Vores hjemmel for at behandle og dele din persondata vil variere baseret på den specifikke behandling, men vil typisk enten være vores forpligtelse til at opfylde vores kontrakt med dig som kunde (GDPR art.6(1)(b)), eller vores legitime interesse i driften af vores virksomhed (GDPR art.6(1)(f)).

   

  Kundeservice leverandører

  Vi gør brug af tredjeparter til at hjælpe med vores kundeservice, herunder at besvare dine henvendelser via telefon eller e-mail, såvel som at vedligeholde abonnementsinformation.

   

  Financialle ydelser

  Vi gør brug af tredjeparter til dele af vores finansielle ydelser, dette kan omfatte ekstern inkasso og revisorer. Allente samarbejder også med forskellige udbydere af betalingstjenester for at sikre stabilitet, kvalitet samt lette betalinger fra vores kunder på tværs af vores markeder.

   

  HR og intern kultur

  Til interne formål anvender Allente tredjeparter for at sikre løn og goder til vores medarbejdere.

   

  Leverandører af teknisk infrastruktur

  Noget af vores IT- eller produktrelaterede infrastruktur er outsourcet, eller administreret, delvist af eksterne partnere. Dette kan inkludere udbydere af netværkstjenester, udbydere af kontor-it-tjenester og distributionspartnere.

   

  Leverandører af hardware, installation og logistik

  Når vi sender dig hardware, hjælper med installationen af hardware og administrerer vores forsyningskæde, gør vi også brug af tredjeparter som installatører og hardwareleverandører for at sikre en problemfri drift.

   

  Indehavere af indholdsrettigheder, seermålingsorganisationer og organisationer til beskyttelse af indholdsrettigheder

  Vi deler kundedemografi, visningstal og adfærd med specifikke ejere af indholdsrettigheder og organisationer, der har til opgave at rapportere om sådanne tal og adfærd. Vi kan også dele oplysninger om formodet aktivitet der overtrådte vilkårene for brug med relevante organisationer til beskyttelse af indholdsrettigheder, og til det lokale politi i en igangværende efterforskning, hvis det anmodes om det, og der er et retsligt grundlag.

   

  Indholdspartnere

  Når du tilføjer visse tillægstjenester til dit abonnement, deler vi dine kontaktoplysninger og oplysninger om dit kundeabonnement til vores indholdspartnere for at lette din adgang til partnernes tjenester.

   

  Sociale medietjenester

  Som en del af vores forsøg på at gøre vores tjenester og reklamer mere relevante og skræddersyede til dine præferencer, kan vi dele dine oplysninger med sociale medietjenester. Dette kan gøres både for at oprette segmenter, der ligner din demografiske profil, og for at oprette segmenter, der er forskellige fra din demografiske profil.

   

  Allente Gruppen

  Dine personlige data kan blive delt med virksomheder inden for Allente gruppen, baseret på Allentes legitime interesse (GDPR Art. 6(1)(f)) i at udarbejde statistik, gennemføre undersøgelser og at vedligeholde, forbedre og udvikle vores tjenester og produkter.

   

  Offentlige myndigheder

  Vi videregiver nødvendig persondata til offentlige myndigheder såsom skattemyndigheder eller andre offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov (GDPR art. 6(1)(c)), eller under visse omstændigheder, hvis du har anmodet os om det . Et eksempel på en sådan lovpligtig videregivelse er til skatte- eller revisionsformål.

   

  Flyselskaber, andre rejse- og transportselskaber og cateringselskaber

  Vi kan dele din persondata med flyselskaber, andre rejse- og transportselskaber og cateringfirmaer hvor det er nødvendigt for at administrere rejselogistik og organisere begivenheder (GDPR art. 6(1)(b)), hvor det er relevant.

  Bemærk venligst, at når Allente bruger sådanne tjenesteudbydere, kan disse betragtes som ”dataansvarlige” i forhold til de tjenester, de leverer - derfor er de ansvarlige for deres egne behandlingsformål og tjenester, og deres privatlivspolitikker vil være tilgængelige direkte fra dem.

 • 
 • Hvor længe opbevarer vi din persondata?

  Vi gemmer din persondata i den periode, der er nødvendig for at opfylde et eller flere af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, herunder hvor vi er forpligtet ved lov til at gemme din persondata. Et eksempel på dette kunne være persondata, der er gemt til bogføringsformål. Når din persondata ikke længere er relevante for et eller flere af de formål, hvortil den er indsamlet, sletter vi den, eller den kan blive opbevaret og behandlet i anonymiseret form og vil ikke længere være tilknyttet dig.

  Du kan se flere detaljer om hvornår persondata slettes i tabellen ovenfor under overskriften Hvilken persondata behandler vi, for hvilket formål, og baseret på hvilken hjemmel?

 • 
 • Hvor behandler vi din persondata?

  Vores mål er at behandle din persondata inden for EU/EØS. I nogle situationer, såsom når vi deler din persondata med en leverandør eller underleverandør uden for EU/EØS, kan din persondata dog blive overført til og behandlet på en destination uden for EU/EØS. Hvis den turnering, du deltager i, er placeret uden for EU/EØS, vil din persondata blive overført uden for EU/EØS til det pågældende land.

  Vi sikrer, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau opretholdes, og at passende sikkerhedsforanstaltninger vedtages. Dette betyder, at en sådan overførsel vil være baseret på en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen eller ved at indgå i Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som kan findes her.

 • 
 • Dine rettigheder

  I henhold til GDPR har du visse rettigheder, du kan udøve i forbindelse med behandlingen af din persondata. Følgende rettigheder kan være gældende for dig og kan i et vist omfang udøves og/eller administreres via Min Side

  – se nedenfor:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler din persondata og, hvis det skulle være tilfældet, adgang til denne persondata.

  • Ret til rebrigtigelse: Du har ret til at få rettet unøjagtig eller ufuldstændig persondata om dig.

  • Ret til sletning (“retten til at blive glemt”): Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet din persondata.

  • Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen.

  • Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at modtage en kopi af den persondata om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

  • Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af din persondata. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, retten til at gøre indsigelse i tilfælde, hvor vi behandler din persondata baseret på vores legitime interesse. 

  • Ret til at klage over behandlingen til myndighederne: Hvis din sag ikke bliver løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf: +45 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk, hvis du mener, at Allentes behandling af persondata om dig er i strid med GDPR.

  • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis en behandling af din persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering: Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for dig eller tilsvarende påvirker dig væsentligt.

  Hvis du har spørgsmål i forhold til denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve nogen af dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af din persondata, bedes du give os besked på privacy @ Allente.dk, så vi kan betragte og besvare din anmodning i overensstemmelse med med gældende lovgivning.

   

  Du kan også få adgang til mange funktioner til at administrere dine rettigheder på din personlige Min Side.

 • 
 • Hvordan beskytter vi din persondata?

  Vi er forpligtet til at beskytte din persondata. Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af din persondata. Disse foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, at bruge best practice-udbydere, produkter og tjenester i hele vores organisation. Vi følger råd og anbefalinger fra relevante myndigheder og fageksperter. At opretholde en stærk og modstandsdygtig infrastruktur og sikre, at vores medarbejdere er veluddannede og opdaterede i spørgsmål om sikkerhed og privatliv, er essentielt for os.

 • 
 • Ændringer til denne privatlivspolitik

  Denne politik kan fra tid til anden blive ændret af Allente. Datoen for den sidste ændring er angivet øverst i dette dokument. Den gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside

Læs vores privatlivspolitik i PDF-format

Vill du i stedet læse vores privatlivspolitik i PDF-format kan du læse den her.