Bæredygtighed

Hilsen fra vores CEO Allente Group AB og dets datterselskab (Allente) er en kundeorientere pan-nordisk underholdningsdistributør. Vores værdier er respekt, åbenhed og ærlighed. Allente forpligter sig til en ansvarlig og bæredygtig måde at udføre vores arbejde på. Fokusområderne for bæredygtigt arbejde i Allente er at respektere grundlæggende menneskerettigheder, fremme miljømæssige løsninger i hele vores værdi-kæde, arbejde for at skabe en mangfoldig, ligestillet og inkluderende arbejdsplads, en sund kultur og en etisk adfærd.

Jonas Gustafsson
woman_teacup

Menneskerettigheder

Allente følger og respekterer internationale menneskerettigheder - altid og til enhver tid. Og vi arbejder med at sikre, at vi ikke krænker menneskerettigheder, deltager i andres krænkelser af menneskerettigheder og at vi overholder love i de lande vi arbejder med og i. Vi arbejder med at at oplyse om menneskerettigheder på arbejdspladsen, beskytter og opretholder retten til at tænke, snakke og give udtryk for meninger, og vi respekterer rettigheden til privatliv.

man_box

Beskyttelse af miljøet

Allente støtter en forebyggende tilgang til miljøudfordringerne. Vi samarbejder med vores udlejere om at skabe kontorer, som er så miljøvenlige som muligt og vi opfordrer til genbrugsløsninger. Vi arbejder for at mindske forretningsrejser, og opfordrer til at møder afholdes digitalt, når det er muligt. Når vi producerer vores produkter (TV-bokse, paraboler etc.) vurderer vi påvirkningen af miljøet i forhold til produktionen og arbejder for miljøvenlige industristandarder og løsninger. Vi deltager i organiserede genbrugssystemer for WEEE (waste electrical and electronic equipment) i de nordiske lande, og bruger et kvitteringssystem til vores produkter, som øger genbrug af produkter og komponenter.

supergirl

Mangfoldighed, ligestilling og en inkluderende arbejdsplads

Allente arbejder for ligestilling, mangfoldighed og inklusion i vores kultur og i måden, vi udfører vores arbejde på. Som en pan-nordisk virksomhed mener vi, at netop dét er kernen til en god arbejdsplads og måden at opnå vores målsætninger. Vi har mangfoldighed og og inklusion på dagsordenen for at sikre, at ligestilling, mangfoldighed og inklusion bliver en del af relevante processer som for eksempel ansættelser. Allente har også etableret et samarbejde med OpenMind i Norge og Sverige - et program, der er designet til at hjælpe de, der ender uden for arbejdslivet af den ene eller andet grund, med at få værdifuld erhvervserfaring.

family_sofa

Etiske retningslinjer

Allente vil ikke gå på kompromis med sine etiske retningslinjer, når vi udfører vores arbejde. Vi har en nultolerance for korruption og bestikkelse. Vi bekytter vores kunders og andre interessenters persondata. Alle vores ansatte er forpligtet til at opretholde en høj etisk standard, som beskrevet i Allentes etiske retiningslinjer, samt andre retningslinjer såsom vores retningslinjer for korruption. Allente kræver, at vores leverandører og partnere arbejder med samme høje etiske standard som os og som nedfældet i vores Allente Supply Chain Sustainability Policy.

Better Together - vores bæredygtighedsprogram

Sammen kan vi gøre en forskel for en bedre og mere bæredygtig verden. Derfor ønsker vi, at alle vores aktiviteter samler mennesker og arbejder i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål. Det er baggrunden for vores bæredygtighedsprogram.

Læs mere