Skru stikket tilbage på plads

Skru antennestikket til parabolhovedet på igen, og skub regnbeskyttelsen tilbage, hvor den sad før.

LNB