Meddelelse: Satellitsignalerne er forsvundet

Denne meddelelse kan komme på en eller flere kanaler. I nogle tilfælde har du billede nogle gange - for så at få mosaik eller sort skærm. Følg punkterne nedenfor for at se, hvordan du kan måle dine signaler.

1. Vælg DR på dit TV

Tryk 1 på 1 på fjernbetjeningen

2. Tryk Canal Digital - blå knap "Menu"

Canal Digital blå knap

3. Vælg "Indstillinger"

Du ser ikonet for indstillinger øverst til højre. Brug navigationshjulet på fjernbetjeningen til at navigere til Indstillinger. Tryk "OK" på fjernbetjeningen.

Indstillinger

4. Brug pilen til at flytte markøren ned til Satellit

Satellit menu DK