Distributions- og teknikgebyr

Den 1. marts* 2024 indfører vi et distributions- og teknikgebyr for at dække omkostningerne forbundet med distribution af signal, produktudvikling og sikkerhed.

Det er vigtigt for os, at vores produkter holder en god og sikker standard, så du som kunde altid føler, at du har gjort et godt valg med Allente.

Gebyret vil være på 29,- kr./mnd.

*Hvis du er blevet varslet pr. e-mail eller brev om distributions- og teknikgebyret i december 2023, vil gebyret gælde fra 1. februar 2024.

Distributions- og teknikgebyr

Den 1. marts 2024* indfører vi et distributions- og teknikgebyr for at dække omkostningerne forbundet med distribution af signal, produktudvikling og sikkerhed. Det er vigtigt for os, at vores produkter holder en god og sikker standard, så du som kunde altid føler, at du har gjort et godt valg med Allente.

*Hvis du er blevet varslet pr. e-mail eller brev om distributions- og teknikgebyret i december 2023, vil gebyret gælde fra 1. februar 2024.

  
 • Hvorfor indfører I dette gebyr?

  Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, hvilket kræver en ny standard i forhold til distribution af signal, produktudvikling og sikkerhed. Det er vigtigt for os, at vores produkter holder et godt og sikkert niveau, så du som kunde altid kan føle, at du har truffet et godt valg med Allente. Det er dyrt at følge med udviklingen, og derfor indfører vi dette distributions- og teknikgebyr den 1. marts 2024.*

  *Hvis du er blevet varslet pr. e-mail eller brev om distributions- og teknikgebyret i december 2023, vil gebyret gælde fra 1. februar 2024.

 • 
 • Hvad er det for et gebyr, og hvad dækker det?

  Gebyret dækker omkostninger forbundet med distribution af signal, produktudvikling og sikkerhed. Det omfatter

  • distribution af signal - eksempelvis satellitudsendelser og øget datatrafik til streamet indhold
  • produktudvikling - teknisk udvikling samt forbedring af vores tjenester (eksempelvis apps)
  • sikkerhed - kryptering, monitorering og anti-pirat tiltag

 • 
 • Hvem får dette gebyr?

  Alle parabolkunder, uanset pakke (Basic, Standard, Premium), vil fra 1. Februar 2024 opkræves et månedligt distributions- og teknikgebyr.

 • 
 • Hvorfor kommer gebyret nu?

  Det generelle prisbillede i samfundet er i øjeblikket stigende på flere områder. Samtidig sker den teknologiske udvikling hurtigere og hurtigere, hvilket kræver en øget standard for distribution af signal, produktudvikling og sikkerhed. En stor del af de omkostninger, der påvirker os, kan knyttes til netop dette. Derfor indfører vi fra 1. marts 2024 et distributions- og teknikgebyr.*

  *Hvis du er blevet varslet pr. e-mail eller brev om distributions- og teknikgebyret i december 2023, vil gebyret gælde fra 1. februar 2024.

 • 
 • Hvorfor er gebyret sat til 29 kr./md.?

  Selv om det altid er uheldigt at øge omkostningerne for vores kunder, dækker dette gebyr på 29 kr./md.

  Kun en del af de faktiske omkostninger forbundet med distribution, produktudvikling og sikkerhed.

 • 
 • Hvorfor indføre et nyt gebyr i stedet for at inkludere omkostningerne i abonnementsprisen?

  I de tilfælde, hvor vi forhøjer prisen på vores abonnementspriser, skyldes det ændringer og forbedringer af indholdet, for eksempel øgede omkostninger fra vores indholdsleverandører til, at indholdet i det pågældende abonnement er forhøjet. I dette tilfælde skyldes de øgede udgifter omkostninger relateret til distribution, produktudvikling og sikkerhed. Da dette er lige vigtigt for alle, uanset pakke, opkræver vi det som et særskilt gebyr.