Jeg har problemer med lyden

Lydproblemer har flere forklaringer. Erfaringen viser, at mute-knappen ved en fejl kan være slået til på fjernbetjeningen til TV-boksen.

Lydproblemer på alle kanaler

  1. Kontrollér, at HDMI eller Scart-kablet er korrekt indsat både i TV-boks og fjernsyn.
  2. Kontrollér, at der er skruet op for lyden på både TV-boksen og fjernsynet samt at "mute" ikke er slået til.

Lydproblemer på enkelte kanaler

Er det enkelte kanaler, som ikke har lyd eller forkert lyd, skyldes det oftest TV-boksens digitale lydindstillinger.

Få hjælp til indstilling af lydformatet på din TV-boks her