Får ikke billede fra OnePlace

Hvis du afbryder strømmen på OnePlace og derefter tænder igen, vil TV-boksen følge en bestemt procedure. Den starter først Android-delen op og derefter Canal Digital-delen, før den går i stand-by-mode og er klar til brug. Hvis du ikke får billede, kan det være, at fjernbetjeningen ikke kan tænde OnePlace.

  1. Lige over teksten "Decoder" på fjernbetjeningen er der en lampe, som skal lyse grønt, hver gang du trykker på en knap. Lyser den ikke eller blinker rødt, så skal du skifte batterier.
  2. På bagsiden er der et batteridæksel. Brug begge tommelfingre på hver sin side af pilen og tryk bagover for at løsne dækslet. Batterierne (2 stk.) er af typen AAA.
green led